Målinger i E6 Larsberg tunnelen

Vi har gjennomført NVDB innmåling av objekter i E6 Larsbergtunnelen i Storfjord. Denne innmålingen er den nest siste av 6 tunneler i tilknytning til oppgradering i området mellom Fauske og Birtavarre. Oppgrader er utført for Scanmatic AS.  Bruk av Totalstasjon inni tunnelen og GNSS utenfor.