As-built målinger Isjell og Skardalstunnelene

Norsurvey foretar sluttdokumentasjon for Scanmatic As på den 3246m lange Isfjelltunnelen og den 2265m lange Skardalstunnelen i Kåfjord, Troms.