Droneflyvning over brudd på Vannøya

Vi har gjennomført flyvning med drone i steinbruddet til Feiring Bruk på Vannøya. Som ledd i dette utfører vi masseberegning av eksisterende masse i bruddet. For å få høydene korrekt korrigerer vi med måling av passpunkter vha GNSS.