Dronekartlegging av den nye Postterminalen i Tromsø

Norsurvey har gjennomført overflyvning med drone for å lage grunnlag for videre prosjektering og masseberegning av den Nye Postterminalen i Tromsø. Arbeidet er utført for Econor AS.