Dronekartlegging av Norges brannskole Fjelldal

Norsurvey har gjennomført overflyvning med drone for å lage terrengmodell. Eiendommen er lokalisert i Fjelldal i Tjeldsund kommune. Jobben utfører vi for Statsbygg.