FM Ørnfjordtunnelen

Vi har etablert midlertidige fastmerker og satt ut senterlinje mv i Ørnfjordtunnelen, Senja. Entreprenør er BMO Tunnelsikring AS som driver med frost og vannsikringsarbeid. Arbeidet foregår nattestid pga trafikkavviklingen dagtid.