Innmåling av bruer i Finnmark

Vi har målt inn 8 bruer for Visinor i Øst-Finnmark med tilhørende NVDB koding i etterkant. Mye kjøring i fantastisk natur, start i Lakselv med endestasjon øverst i Pasvikdalen.