Innmåling av vegsituasjon Kvtifjell og Raudfjell vindmøllepark

Norsurvey har gjennomført asbuildt målinger av alle veger og vindmølleområder på Kvitfjell og Raudfjell vindmøllepark. Totalt ca 100 km med måling. Oppdraget har vi utført for Tromsø Vind AS.