Innmåling NVDB objekter Tjernfjelltunnelen for Mesta Elektro AS

Norsurvey har utført sluttdokumentasjonen for Mesta Elektro AS på den 3,4 km lange Tjernfjelltunnelen på Rv77 i Nordland fylke.