Måling for AG Tunnel på Senja

Vi har gjennomført innmålinger i Kaperskaret tunnel på 630m som grunnlag for utsetting av lys i taket av tunnelen. Arbeidet ble utført på natt i en beksvart tunnel, noe som var utfordrende nok.