NVDB og FKB dokumentansjon for Bertelsen & Garpestad AS

Norsurvey har bistått Bertelsen & Garpestad AS på prosjektet «FV 714 Ny veg utenom Krogstadøra (parsell 2)» Snillfjord i Sør- Trøndelag. Norsurvey har utført innmålinger og dokumentasjon ifm. NVDB og FKB leveransen.