Om oss

Selskapet ble stiftet 16.4.2008 som ANS. Per 18.6.2012 er selskapet stiftet som AS.

Norsurvey holder til i Tromsø og tilbyr tjenester inennfor landmåling, industrimåling laserskanning og drone. Geografisk utgangspunkt er aktiviteter knyttet til nordområdene. Vi har inngående kunnskap om bruk av oppmålingsutstyr og relevant software, og kan tilby plassering av byggelinjer og beliggenhetskontroll av nye bygg, grensepåvisning og andre eiendomsmålinger, innmåling og dokumentasjon iht FDV, NVDB og FKB, bygg og anleggsmålinger, skanning og droneflyvninger, terrengmodeller og masseberegning, consulting og andre ingeniørtjenester innenfor onshore survey. Selskapets ambisjon er etterhvert å utvide tjenestene også mot offshore survey.

Personene bak

Bjørn Langgård, daglig leder

Oppmålingsingeniør, Sivilagronom og Cand. merc. Bred erfaring innen etablering og ledelse av teknologibedrifter fra flere bransjer. Har innehatt flere roller som rådgiver, styremedlem og daglig leder, blant annet fra Ernst&Young, NorInnova, Innovasjon Norge (Boston, USA), ObexCode og Orthogenics. Har bl.a. jobbet med prosjektledelse, økonomi, investering/finans, markedsrelatert arbeid og  administrasjon. Gjennomført Årsstudium i landmåling (2014-2016) ved NTNU/Høgskolen i Gjøvik.

Mats A. Langgård, prosjektleder

Bachelor i geomatikk. Inngående kjennskap til bruk av oppmålingsutstyr og relevant software. Mange års erfaring som ingeniør fra Aker Solutions hvor han har jobbet med bl.a. industriell oppmåling, offshore dimensjonskontroll, laserscanning, PDMS piping-design og 3D-visualisering.

Frode Langgård, prosjektleder

Bachelor i geomatikk med vekt på jordskifte/landmåling. Videreutdanning i GIS, tingsrett og matrikkel. Erfaring fra Fugro Survey som offshore surveyor. Har også erfaring fra anleggstikking, kommunal eiendomsmåling samt GIS i offentlig forvaltning. Kom fra stilling som overingeniør i Statens vegvesen.

Øvrige ansatte

Jostein Roalkvam, oppmålingsingeniør

Master i Geografi fra NTNU, Trondheim (2014). Jostein kom fra stilling som GIS ingeniør i Nidaros Oppmåling AS hvor han har arbeidet med en rekke oppmålingsrelaterte oppgaver. Han vil hos oss arbeide både med kvalitetssikring, bearbeiding av måledata (målerapporter, behandling av data fra drone og laserskanning, masseberegning), i kombinasjon med varierte oppgaver i felt, bl.a. oppmåling på og langs vei, alle oppgaver innen byggstikking, laserskanning, droneflyvning og tunnel- og anleggsmålinger.

Mindaugas Kazlauskas, oppmålingsingeniør

Landmåler ingeniør (Bachelorgrad) fra Kaunas College in Higher Education, Litauen (2008). Tradisjonell landmåling, herunder byggstikking og bruk av Gemini programvare til masseberegning. Mindaugas har bl.a. erfaring fra eiendomsmåling i Litauen samt oppmåling, stikking, innmåling, laserskanning og masseberegning fra Mellemstrand Anleggservice AS i Stavanger, Norge. Mindo utfører de fleste områder innen landmåling med hovedvekt på byggstikking.

       Stefan Kusterle, oppmålingstekniker

Stefan har påbegynt praksis som landmåler hos oss over et par sesonger og vil i tillegg til intern opplæring ta løpende kurs innen landmålerfaget. Han har mastergrad fra UiT og har jobbet innen FoU. Hos oss har han erfaring fra oppmåling innen flere segmenter som bygg&anlegg, veimåling og drone/laserskanning. Stefan utfører de fleste områder innen landmåling med hovedvekt på byggstikking og bygg & anlegg.

Sesongarbeidere

Vi hadde sommeren 2017 fem personer i sesongarbeid, hovedsakelig geomatikkstudenter fra Norge og Sverige. Sommeren 2018 hadde vi to personer engasjert på ett større prosjekt og sommeren 2019 har vi en person engasjert som sesongarbeider.

Eksterne ressurser tilgjengelig.

Visjon/forretningsidé

«Arctic Surveyors. Spesialist innen oppmåling».

«Bygge opp et høykompetent firma innen onshore og offshore survey, med utgangspunkt i kompetanse og aktiviteter i nordområdene».

Godkjenninger

  • Sentral godkjenning
  • Sellihca
  • Achilles
  • StartBANK

Vedtektsfestet formål

«Selskapets formål er å drive teknisk konsulentvirksomhet, onshore og offshore oppmålingsvirksomhet, reguleringsplanlegging, eiendomsutvikling samt investering i tilsvarende og andre virksomheter».

Selskapet skal ha sitt hovedkontor i Tromsø kommune.