Oppmåling på ny Spar butikk i Tromsø for Econor AS

Norsurvey er engasjert av Econor AS for å utføre oppmålingen på den nye Spar butikken på Strandvegen i Tromsø. Byggherre er Norgesgruppen. Arbeidet starter for alvor i juni d.å. Illustrasjon A&T Plan & Arkitektur.