Nyansatt i Norsurvey

Vi utvider staben og har ansatt en erfaren oppmålingsingeniør, Jostein Roalkvam, som har 5 års erfaring fra Nidaros Oppmåling AS. Jostein er utdannet Master i Geografi fra NTNU og vil jobbe med varierte oppgaver hos oss fra administrativt arbeid (Tilbudsarbeid, HMS/KS), bearbeiding av måledata (masseberegning/laserskanning/Gemini/drone) samt løpende feltarbeid både i tilknytning til bygg og anleggssektoren. Vi er veldig fornøyd med å ha fått en erfaren kollega i staben!

 

Oppfølging av prosjekter

Sommeren har gått med til oppfølging av de prosjektene vi allerede er engasjert i. Bildene (f.v) viser litt av anleggsaktivitetene på Senja, i indre Troms, på Svalbard og på yttersia av Tromsø, respektive Kvitfjell og Dåfjord. I tillegg har vi fulgt opp prosjektene vi har på byggstikking, eiendomsmåling, droneflyving, skanning og nvdb.

Innmåling NVDB objekter Tjernfjelltunnelen for Mesta Elektro AS

Norsurvey har utført sluttdokumentasjonen for Mesta Elektro AS på den 3,4 km lange Tjernfjelltunnelen på Rv77 i Nordland fylke.