NVDB og FKB dokumentansjon for Bertelsen & Garpestad AS

Norsurvey har bistått Bertelsen & Garpestad AS på prosjektet «FV 714 Ny veg utenom Krogstadøra (parsell 2)» Snillfjord i Sør- Trøndelag. Norsurvey har utført innmålinger og dokumentasjon ifm. NVDB og FKB leveransen.

Strandanipatunnelen, Stadtlandet

Vi har målt inn Strandanipatunnelen ytterst ute på Stadt for Kraftmontasje AS. Ved siden av Svalbard og Jan Mayen er nok dette det oppdraget vi har hatt lengst vest i Norge.

 

Nivellement på Gisundbrua

Vi har uført nivellement på Gisundbrua. Brukte vår nye Leica LS 15 nivellementkikkert.