Målinger for Troms Kraft

Vi har gjennomført diverse høydemålinger med niveller og GNSS utstyr for Troms Kraft på Senja. Bruk av helikopter sparte oss for mye gåing.

Kveldsarbeid på Sandnessundbrua

Vi er i sluttfasen av målinger på Sandnessundbrua fra Tromsø til Kvaløya. Pga stor trafikkbelastning måler vi i tidsrommet fra 18-24. Trafikkdirigenter tar seg av trafikken så fokuserer vi på målingene.

Droneflyvning over brudd på Vannøya

Vi har gjennomført flyvning med drone i steinbruddet til Feiring Bruk på Vannøya. Som ledd i dette utfører vi masseberegning av eksisterende masse i bruddet. For å få høydene korrekt korrigerer vi med måling av passpunkter vha GNSS.