Dronekartlegging av den nye Postterminalen i Tromsø

Norsurvey har gjennomført overflyvning med drone for å lage grunnlag for videre prosjektering og masseberegning av den Nye Postterminalen i Tromsø. Arbeidet er utført for Econor AS.

Dronekartlegging ved Pyramiden

Norsurvey har utført dronekartlegging i forbindelse med nytt boligområde ved Pyramiden i Tromsdalen. Oppdragsgiver er Consto Anlegg Nord AS.

Utsetting mastefundamenter

Norsurvey har satt ut mastefundamenter og målt inn pil høyde i forbindelse med ny fjordkryssning Skarmunken-Jøvik. Jobben utfører vi for ON Linje AS.