Måling for AG Tunnel på Senja

Vi har gjennomført innmålinger i Kaperskaret tunnel på 630m som grunnlag for utsetting av lys i taket av tunnelen. Arbeidet ble utført på natt i en beksvart tunnel, noe som var utfordrende nok.

Nye prosjekt med Bjørn Bygg

Vi har inngått rammeavtale med Bjørn Bygg AS for oppmålingstjenester på deres prosjekter i Tromsø området de neste tre år. Noen prosjekter nærmer seg slutten, som her fra målinger på taket av SKIR, mens nye prosjekter er i startfasen, her fra Nordheim i Tromsø.

Målinger for Troms Kraft

Vi har gjennomført diverse høydemålinger med niveller og GNSS utstyr for Troms Kraft på Senja. Bruk av helikopter sparte oss for mye gåing.