Solseilet Tromsø

Prosjektet Solseilet hvor vi har oppmålingen for Consto Nord AS som bygger for Thon Eiendom AS går stadig fremover. Her er den spektakulære utsikten som kan forventes fra 12 etasje. Illustrasjonsbilde: Thon Eiendom AS.

Setningsmålinger for Troms Kraft

Norsurvey utfører også i år setningsmålinger for Troms Kraft. Denne høsten foretar vi målinger på demninger i Dividalen, Skibotn, Kåfjord, Lyngen og Kvænangen.

Målinger i E6 Larsberg tunnelen

Vi har gjennomført NVDB innmåling av objekter i E6 Larsbergtunnelen i Storfjord. Denne innmålingen er den nest siste av 6 tunneler i tilknytning til oppgradering i området mellom Fauske og Birtavarre. Oppgrader er utført for Scanmatic AS.  Bruk av Totalstasjon inni tunnelen og GNSS utenfor.