Terrengmodell ut fra dronekartlegging

Norsurvey har gjennomført droneflyvning for Maskinentreprenør Norvald Jørgensen AS. Det er laget en terrengmodell som skal brukes ifm masseberegning av VA grøfter i området.

Oppmålingsforretninger for Balsfjord kommune

Norsurvey gjennomfører også i 2017 oppmålingsforretninger for Balsfjord kommune. Denne tjenesten ble også utført i 2014 og 2015.

Oppmåling for prosjektet «Oppgradering av kirkeparken Tromsø»

Norsurvey skal stå for innmåling av nåsituasjon, løpende stikning og dokumentasjon av asbuild i prosjektet med oppgradering av kirkeparken i Tromsø. Det er Braathen Landskapsentreprenør som er utførende og Tromsø kommune som er byggherre.