Oppmåling på Tuil Arena for Hugaas Entreprenør

Norsurvey er engasjert av Hugaas Entreprenør AS for å utføre oppmålingen på prosjektet Tuil Arena. Prosjektet har oppstart oktober 2017 med varighet ca 1 år fremover.

Oppmåling på Hålogalandsbrua for NCC

Norsurvey er engasjert av NCC Norge AS for stikning på den 1533 meter lange Hålogalandsbrua nord for Narvik. Engasjementet vil i første omgang vare ut oktober måned. Illustrasjon SVV.

Oppmålingsforretninger for Dyrøy kommune

Norsurvey gjennomfører oppmålingsforretninger for Dyrøy kommune i 2017. Arbeidet blir utført i september.