Oppmåling for KSAT

Vi er engasjert av Pilar Entreprenør AS for oppmåling på KSAT som skal utvide bygningsmassen på toppen av Tromsøya. Deler av eksisterende bygningsmasse skal rives og 4800 kvadratmeter skal ny oppføres.

Måling for AG Tunnel på Senja

Vi har gjennomført innmålinger i Kaperskaret tunnel på 630m som grunnlag for utsetting av lys i taket av tunnelen. Arbeidet ble utført på natt i en beksvart tunnel, noe som var utfordrende nok.

Nye prosjekt med Bjørn Bygg

Vi har inngått rammeavtale med Bjørn Bygg AS for oppmålingstjenester på deres prosjekter i Tromsø området de neste tre år. Noen prosjekter nærmer seg slutten, som her fra målinger på taket av SKIR, mens nye prosjekter er i startfasen, her fra Nordheim i Tromsø.