Utvidelse av Trofi næringspark

Vi bistår Econor AS i oppmålingsarbeid i forbindelse med nybygg for Trofi næringspark som Odd Berg Gruppen står bak.

Stikning på noen av våre prosjekter

Her fra byggingen av NRS sitt nye settefiskanlegg i Dåfjord hvor vi utfører oppmålingsarbeidet for Totalrenovering As og fra SKIR prosjektet i Tromsø for Bjørn Bygg As.

Kvitfjell

Siste rest av målinger denne sesongen på Kvitfjell vindkraftanlegg på Kvaløya. En av heisekranene hadde et uhell, for øvrig fantastisk vær.