Stikning på noen av våre prosjekter

Her fra byggingen av NRS sitt nye settefiskanlegg i Dåfjord hvor vi utfører oppmålingsarbeidet for Totalrenovering As og fra SKIR prosjektet i Tromsø for Bjørn Bygg As.

Kvitfjell

Siste rest av målinger denne sesongen på Kvitfjell vindkraftanlegg på Kvaløya. En av heisekranene hadde et uhell, for øvrig fantastisk vær.

Innmåling av bruer i Finnmark

Vi har målt inn 8 bruer for Visinor i Øst-Finnmark med tilhørende NVDB koding i etterkant. Mye kjøring i fantastisk natur, start i Lakselv med endestasjon øverst i Pasvikdalen.