Oppmåling for prosjektet «Oppgradering av kirkeparken Tromsø»

Norsurvey skal stå for innmåling av nåsituasjon, løpende stikning og dokumentasjon av asbuild i prosjektet med oppgradering av kirkeparken i Tromsø. Det er Braathen Landskapsentreprenør som er utførende og Tromsø kommune som er byggherre.

Masseberegning Haveng 2 Kroken vest for Eiendomsgruppen Nord Norge

Norsurvey skal gjennomføre masseberegningen for Eiendomsgruppen Nord Norge på prosjektet «Haveng 2» Kroken vest blokk 6. EFA Maskin står for utgravingen.

Oppmåling på Alfon A blokken Kræmer, for BME Johsen AS

Norsurvey skal stå for oppmålingen ved byggingen av Alfon A blokken på Kræmer. BME Johnsen AS er utførende entreprenør og Kræmer Eiendom AS er byggherre. Oppstart mai 2017.