Skanning av innvendige fasader på Peppermøllen

Norsurvey har gjennomført skanning av innvendige etasjer i det gamle lokalet som huset Peppermøllen i Tromsø sentrum. Resultatet skal benyttes til videre prosjektering i tilknytning til restaurering og ombygging av lokalene. Oppdragsgiver er Consto Nord AS.

Masseberegning for Consto Anlegg Nord AS

Norsurvey har utført innmåling av situasjon og scanning av fjellskjæring i Grøtfjord for Consto Anlegg Nord AS. Vi utfører masseberegning og dokumentasjon iht kontrakt.

Skir prosjektet for Peab Bjørn Bygg

Norsurvey AS har inngått kontrakt med Peab Bjørn Bygg AS for oppmåling på Skir prosjektet lokalisert på Strandkanten i Tromsø. Prosjektet har en varighet over flere år. Første byggetrinn består av en rekke leiligheter og bryggehus. Illustrasjon hentet fra www.skirbolig.no