Målinger i E6 Larsberg tunnelen

Vi har gjennomført NVDB innmåling av objekter i E6 Larsbergtunnelen i Storfjord. Denne innmålingen er den nest siste av 6 tunneler i tilknytning til oppgradering i området mellom Fauske og Birtavarre. Oppgrader er utført for Scanmatic AS.  Bruk av Totalstasjon inni tunnelen og GNSS utenfor.

Nyansatt i Norsurvey

Vi utvider staben og har ansatt en erfaren oppmålingsingeniør, Jostein Roalkvam, som har 5 års erfaring fra Nidaros Oppmåling AS. Jostein er utdannet Master i Geografi fra NTNU og vil jobbe med varierte oppgaver hos oss fra administrativt arbeid (Tilbudsarbeid, HMS/KS), bearbeiding av måledata (masseberegning/laserskanning/Gemini/drone) samt løpende feltarbeid både i tilknytning til bygg og anleggssektoren. Vi er veldig fornøyd med å ha fått en erfaren kollega i staben!

 

Oppfølging av prosjekter

Sommeren har gått med til oppfølging av de prosjektene vi allerede er engasjert i. Bildene (f.v) viser litt av anleggsaktivitetene på Senja, i indre Troms, på Svalbard og på yttersia av Tromsø, respektive Kvitfjell og Dåfjord. I tillegg har vi fulgt opp prosjektene vi har på byggstikking, eiendomsmåling, droneflyving, skanning og nvdb.