Kveldsarbeid på Sandnessundbrua

Vi er i sluttfasen av målinger på Sandnessundbrua fra Tromsø til Kvaløya. Pga stor trafikkbelastning måler vi i tidsrommet fra 18-24. Trafikkdirigenter tar seg av trafikken så fokuserer vi på målingene.

Droneflyvning over brudd på Vannøya

Vi har gjennomført flyvning med drone i steinbruddet til Feiring Bruk på Vannøya. Som ledd i dette utfører vi masseberegning av eksisterende masse i bruddet. For å få høydene korrekt korrigerer vi med måling av passpunkter vha GNSS.

Måling på Sandnessundbrua

Vi gjennomfører målinger for nytt rekkverk på Sandnessundbrua. Oppdragsgiver er Consolvo.