Dronekartlegging av Norges brannskole Fjelldal

Norsurvey har gjennomført overflyvning med drone for å lage terrengmodell. Eiendommen er lokalisert i Fjelldal i Tjeldsund kommune. Jobben utfører vi for Statsbygg.

Gjennomslag i Salvasskard tunnelen

Da har vi fått beskjed fra vår kunde Norsk Grønnkraft AS/Salvasskardelva Kraftverk AS om at de har fått gjennomslag i den 3 km lange krafttunnelen ved Altevann. Presisjonen på utslaget ble svært godt med mindre enn 50 mm på xyz. Vi gratulerer med vel utført prosjekt og takker for oppdraget!

Dronekartlegging av den nye Postterminalen i Tromsø

Norsurvey har gjennomført overflyvning med drone for å lage grunnlag for videre prosjektering og masseberegning av den Nye Postterminalen i Tromsø. Arbeidet er utført for Econor AS.