Masseberegning Haveng 2 Kroken vest for Eiendomsgruppen Nord Norge

Norsurvey skal gjennomføre masseberegningen for Eiendomsgruppen Nord Norge på prosjektet «Haveng 2» Kroken vest blokk 6. EFA Maskin står for utgravingen.

Oppmåling på Alfon A blokken Kræmer, for BME Johnsen AS

Norsurvey skal stå for oppmålingen ved byggingen av Alfon A blokken på Kræmer. BME Johnsen AS er utførende entreprenør og Kræmer Eiendom AS er byggherre. Oppstart mai 2017.

Etablering av grunnlagsnett på Vannøya for Ålesund bygg AS

Norsurvey har målt inn eksisterende kai -situasjon, bygninger, etc og etablert nytt grunnlagsnett for Ålesund bygg As. Det skal bygges ny produksjonshall ved Karlsøybruket på Vannøya.