Nivellement på Gisundbrua

Vi har uført nivellement på Gisundbrua. Brukte vår nye Leica LS 15 nivellementkikkert.

FM Ørnfjordtunnelen

Vi har etablert midlertidige fastmerker og satt ut senterlinje mv i Ørnfjordtunnelen, Senja. Entreprenør er BMO Tunnelsikring AS som driver med frost og vannsikringsarbeid. Arbeidet foregår nattestid pga trafikkavviklingen dagtid.

NVDB måling ved Elgskauåsen tunnel RV23 Hurum

Vi har gjennomført innmåling for Kraftmontasje AS ved den siste av 3 tunneler langs RV23 i Hurum kommune ved Oslofjorden. Elgskauåsen tunnel er vel 2500 meter lang og har fått en oppjustering av elektriske komponenter. Det ble mange oppstillinger med totalstasjonen. Arbeidet ble utført nattestid.