Nytilsatt i Norsurvey

Vi har fra 1.mai 2019 tilsatt Stefan Kusterle som oppmålingstekniker. Stefan vil arbeide med de fleste typer oppdrag med hovedvekt innenfor byggstikking og anleggsmålinger.

Etablering grunnlagsnett Altevann

Norsurvey har etablert nytt grunnlagsnett ifm bygging av krafttunnel ved Salvasskardelva ved Altevann i Bardu kommune. Oppdraget utfører vi for Norsk Grønnkraft AS.

As-built målinger Isjell og Skardalstunnelene

Norsurvey foretar sluttdokumentasjon for Scanmatic As på den 3246m lange Isfjelltunnelen og den 2265m lange Skardalstunnelen i Kåfjord, Troms.