Innmåling av bruer i Finnmark

Vi har målt inn 8 bruer for Visinor i Øst-Finnmark med tilhørende NVDB koding i etterkant. Mye kjøring i fantastisk natur, start i Lakselv med endestasjon øverst i Pasvikdalen.

Salvasskardelva krafttunnel

Norsurvey har ansvaret for oppmålingen på den omlag 3 km lange krafttunnelen som drives ut med TBM av Entreprenørservice As. Jobben utføres for Norsk Grønnkraft As. Drivingen er nå kommet omlag 1 km inn i fjellet.

Solseilet Tromsø

Prosjektet Solseilet hvor vi har oppmålingen for Consto Nord AS som bygger for Thon Eiendom AS går stadig fremover. Her er den spektakulære utsikten som kan forventes fra 12 etasje. Illustrasjonsbilde: Thon Eiendom AS.