Setningsmålinger for Troms Kraft

Norsurvey utfører også i år setningsmålinger for Troms Kraft. Denne høsten foretar vi målinger på demninger i Dividalen, Skibotn, Kåfjord, Lyngen og Kvænangen.

Målinger i E6 Larsberg tunnelen

Vi har gjennomført NVDB innmåling av objekter i E6 Larsbergtunnelen i Storfjord. Denne innmålingen er den nest siste av 6 tunneler i tilknytning til oppgradering i området mellom Fauske og Birtavarre. Oppgrader er utført for Scanmatic AS.  Bruk av Totalstasjon inni tunnelen og GNSS utenfor.

Nyansatt i Norsurvey

Vi utvider staben og har ansatt en erfaren oppmålingsingeniør, Jostein Roalkvam, som har 5 års erfaring fra Nidaros Oppmåling AS. Jostein er utdannet Master i Geografi fra NTNU og vil jobbe med varierte oppgaver hos oss fra administrativt arbeid (Tilbudsarbeid, HMS/KS), bearbeiding av måledata (masseberegning/laserskanning/Gemini/drone) samt løpende feltarbeid både i tilknytning til bygg og anleggssektoren. Vi er veldig fornøyd med å ha fått en erfaren kollega i staben!