Salvasskardelva krafttunnel

Norsurvey har ansvaret for oppmålingen på den omlag 3 km lange krafttunnelen som drives ut med TBM av Entreprenørservice As. Jobben utføres for Norsk Grønnkraft As. Drivingen er nå kommet omlag 1 km inn i fjellet.

Solseilet Tromsø

Prosjektet Solseilet hvor vi har oppmålingen for Consto Nord AS som bygger for Thon Eiendom AS går stadig fremover. Her er den spektakulære utsikten som kan forventes fra 12 etasje. Illustrasjonsbilde: Thon Eiendom AS.

Setningsmålinger for Troms Kraft

Norsurvey utfører også i år setningsmålinger for Troms Kraft. Denne høsten foretar vi målinger på demninger i Dividalen, Skibotn, Kåfjord, Lyngen og Kvænangen.