Skanning av tunneler for Troms kraft

Norsurvey er engasjert av Troms kraft for skanning av tunneler i tilknytning til demninger. Det er utarbeidet en triangelmodell fra punktsky som blant annet kan brukes for optimalisering av vanngjennomstrømning, etc.

Setningsmålinger av demninger

Vi er i gang med årets setningsmålinger av TK’s demningsanlegg. Vi skal i første omgang måle demninger i Skibotndalen, Guolas og Dividalen. Dette er tredje året vi måler deformasjonsmålinger for TK.  

Oppmåling på Rødbanken kvartalet for Econor AS

Norsurvey skal stå for oppmålingen på prosjektet Rødbanken kvartalet for Econor AS. Byggherre er Sparebanken Nord Norge. Oppstart er satt til medio juli 2017. Bildemontasje Probiz.