Setningsmålinger for Salmar

Vi utfører setningsmålinger ved Salmars settefiskanlegg i Tranøy, Senja. Målingene utføres for TSF Entreprenør AS i tilknytning til utvidelse av fylling i sjø. Grunnlag for målingene er etablerte fastmerker i fjell som gir pålitelige resultat ved gjentatte målinger med totalstasjon.

Innmåling av vegsituasjon Kvtifjell og Raudfjell vindmøllepark

Norsurvey har gjennomført asbuildt målinger av alle veger og vindmølleområder på Kvitfjell og Raudfjell vindmøllepark. Totalt ca 100 km med måling. Oppdraget har vi utført for Tromsø Vind AS.

Nytilsatt i Norsurvey

Vi har fra 1.mai 2019 tilsatt Stefan Kusterle som oppmålingstekniker. Stefan vil arbeide med de fleste typer oppdrag med hovedvekt innenfor byggstikking og anleggsmålinger.