Etablering av grunnlagsnett på Vannøya for Ålesund bygg AS

Norsurvey har målt inn eksisterende kai -situasjon, bygninger, etc og etablert nytt grunnlagsnett for Ålesund bygg As. Det skal bygges ny produksjonshall ved Karlsøybruket på Vannøya.

Oppmåling på Varden høydebasseng for Consto Anlegg

 

Det går fremover med byggingen av det nye høydebassenget på Varden, snart klart til utsetting av betongfundamenter etter uttak av flere tusen kubikk fjell. Oppmåling og masseberegning utføres av Norsurvey for Consto Anlegg.

Oppmålingsforretninger for Målselv kommune

 

Målselv kommune har fornyet avtalen med Norsurvey innenfor oppmåling. Norsurvey skal også i 2017 gjennomføre oppmålingsforretninger for kommunen. Vi har stått for oppmålingen i kommunen både i 2015 og 2016.