Oppmåling Coop Finnsnes for Veidekke Entreprenør AS

Norsurvey er engasjert av Veidekke Entreprenør AS ifm byggingen av den nye Coop butikken på Finnsnes. Vi etablerer grunnlagsnett og foretar aksestikking o.a. Illustrasjon: UNO design & arkitektur AS.

Oppmåling Brensholmen skole for Peab Bjørn bygg AS

Norsurvey skal stå for oppmålingen på nye Brensholmen skole. Entreprenør er Peab Bjørn Bygg AS. Tromsø kommune er byggherre. Illustrasjoner Norconsult. Oppstart april 2018.

Droneflyvning Numedalen brudd for Statens vegvesen

Norsurvey har utført droneflyvning over Numedalen brudd for Statens vegvesen. Til oppdraget har vi brukt eBee drone. Det skal lages en terrengmodell som skal danne grunnlag for senere masseberegning i området.