FM Ørnfjordtunnelen

Vi har etablert midlertidige fastmerker og satt ut senterlinje mv i Ørnfjordtunnelen, Senja. Entreprenør er BMO Tunnelsikring AS som driver med frost og vannsikringsarbeid. Arbeidet foregår nattestid pga trafikkavviklingen dagtid.

NVDB måling ved Elgskauåsen tunnel RV23 Hurum

Vi har gjennomført innmåling for Kraftmontasje AS ved den siste av 3 tunneler langs RV23 i Hurum kommune ved Oslofjorden. Elgskauåsen tunnel er vel 2500 meter lang og har fått en oppjustering av elektriske komponenter. Det ble mange oppstillinger med totalstasjonen. Arbeidet ble utført nattestid.

Solseilet for Consto AS

Norsurvey AS har inngått kontrakt med Consto AS for oppmåling på Solseilet i Tromsø. Prosjektet har en varighet på ca 2 år. Bygget på 13 etasjer blir byens høyeste boligbygg. Illustrasjon hentet fra Thon Eiendom og IFC modell fra Consto AS.