Referanser

Norsurvey AS har vært engasjert i flere ulike prosjekter relatert til oppmåling, masseberegning, laserskanning, drone, kart og visualisering, her er noen referanseprosjekter:

 • Gjennomføring av en rekke Oppmålingsforretninger/Eiendomsmåling for Balsfjord kommune, Balsfjord, juni-sept, 2019.
 • Bistand til Målselv kommune vedr enkeltstående oppmålingsforretninger, aug 2019.
 • Innmåling og sosi koding av kabeltrase for fiber, Signal Bredbånd Tromsø AS, juli/aug 2019.
 • Byggstikking på prosjektet SKIR, Bjørn Bygg AS, 2018/2019–.
 • Anleggsmåling på prosjektet E8 Breivika havn, Consto Anlegg Nord AS, 2018/2019–.
 • Bistand på Bygg og Anleggsmålinger for LNS Spitsbergen AS, Svalbard, 2018/2019–.
 • Byggstikking på prosjekt Bjerkakerhallen, Bjørn Bygg AS, juni 2019 –.
 • Byggstikking på prosjekt Bjerkaker skole, Malthus Uniteam, juli 2019 –.
 • Etablering av fastmerkenett og løpende måling av setninger, Dåfjord settefisk, Consto Anlegg Nord AS, Juni 2019–.
 • Innmåling av brudd og utarbeiding av masserapport, Kvitfjell Vindkraftverk, Tromsø Vind AS, aug 2019.
 • Komplett NVDB leveranse inkl. måling og dokumentasjon for Lars Berg tunnelen, Storfjord, Scanmatic AS, aug 2019.
 • Dronekartlegging og utarbeiding av terrengmodell for massebrudd, Lunheim, Tromsø, Roald Madsen AS, juli/aug 2019.
 • Komplett NVDB leveranse inkl. måling og dokumentasjon for Tjernfjelltunnelen, Nordland, MESTA AS, juni/juli 2019.
 • Innmåling as-built av veisituasjon og fundamentområder for vindturbiner, Kvitfjell og Raudfjell Vindkraftverk, Tromsø Vind AS, Mai/Juni 2019 –.
 • Setningsmålinger ved Salmars smoltanlegg, Jøvik på Senja, Setningsmålingene vil foregå med jevn regularitet inntil 12 mnd med oppstart mai 2019 –.
 • Etablering av grunnlagsnett for ny krafttunnel ved Salvasskardelva ved Altevann, utført for Norsk Grønnkraft AS, april 2019.
 • Komplett NVDB leveranse inkl. måling og dokumentasjon for Isbergtunnelen og Skardalstunnelen, Kåfjord, Scanmatic AS, april 2019.
 • Skanning av innvendige etasjer i Peppermøllen i Storgata for Consto Nord AS, mars 2019.
 • Skanning av fjellskjæring i Grøtfjord for masseberegning mv. Consto Anlegg Nord AS, febr 2019.
 • Løpende byggstikking på Solseilet, Consto, Okt-2018.
 • Bistand til Bertelsen & Garpestad AS på prosjektet «Fv714 Omkjøringsveg Krogstadøra Snillfjord». Innmåling og dokumentasjon NVDB og FKB, Nov 2018.
 • Bistand til NCC på prosjektet «Hålogalandsbrua». Gjelder innmåling og dokumentasjon til NVDB og FKB, Nov 2018.
 • Komplett NVDB leveranse inkl. måling og dokumentasjon for Nordnestunnelen, Kåfjord, MESTA Elektro AS, sept-okt 2019.
 • Innmåling og masseberegning for Tranøy Transport AS, Tranøy, Senja. Eks. Salmar anlegg, Okt 2018.
 • Innmåling og NVDB registrering av elektroobjekter i Fagernestunnelen, Narvik. Scanmatic, Okt 2018.
 • Bistand til Consto Anlegg AS, diverse anleggsprosjekter, masseberegning, måling, maskinstyring, koding mv. Sept-Nov-Des 2018.
 • Nivellementsmåling for Visinor Rehab AS, Gisundbruka, Okt/Nov 2018.
 • Etablering av fastmerker i Ørnfjordtunnelen for BMO Tunnelsikring, Okt 2018.
 • Løpende måling og sosi koding av fibberrør for GS Maskin, Harstad/Tromsø, Okt/Nov 2018.
 • Løpende måling og sosi koding av fibberrør for Herold Hansen & Sønn AS, Norkjosbotn/Tromsø, Okt/Nov 2018.
 • Oppmålingsforretninger for Dyrøy kommune og innmåling av vannledningstrase, Dyrøy, Sept 2018.
 • Utleie av 2 stikkere til Contexo AS for prosjektet E6 Manndalen sentrum, fra Aug/Sept 2018.
 • Supplerende målinger av vei til NVDB databasen for SVV/Presis vegdrift, Rødsand, Aug 2018.
 • Løpende byggstikking på ny Spar butikk for Econor AS. Oppstart Juli/Aug 2018.
 • Løpende innmåling av fiberkabler i Tromsø for Netel AS, Juli/Aug-, 2018.
 • Setningsmålinger ved damanlegg i Rottenvik, Lyngen for Troms Kraft Produksjon AS, Aug 2018.
 • Innmåling av hytter og terrengpunkt ved Lysbotnvatnet og Lysvatnet på Senja for Troms Kraft Produksjon AS, Aug 2018.
 • Utsetting og innmåling av industribygg Norcem, Kjøpsvik, for Montaze Prerov MZP AS, oppstart juli 2018.
 • Løpende byggstikking på ny lærerhøgskole UiT-ILP for Econor AS. Oppstart mai 2018.
 • Løpende byggstikking på nytt bygg langs Stakkevollvegen 335, Ahlsell for Nord-Tre Entreprenør AS. Oppstart juni 2018.
 • Løpende byggstikking på nye bygg i Hamna, Bergli for Nord-Tre Entreprenør AS. Oppstart juni 2018.
 • Innmåling av objekter langs fylkesveier under Senja-kontraktsområde, registrering i NVDB database. Oppdragsgiver er Presis Vegdrift/SVV, juni-aug 2018.
 • Utleie av stikningsingeniør til LNS Spitsbergen fra juni 2018. Skal ivareta ulike stikningsoppgaver innen bygg og anlegg på Svalbard i fire måneder.
 • Innmåling og utsetting for Totalrenovering på diverse byggeprosjekter i Tromsø. Fra mai 2018.
 • Innmåling og dokumentasjon av kummer og sluker for Tromsø kommune, mai 2018.
 • Løpende byggstikking for Econor AS ifm bygging av ny Spar butikk på Strandveien. Oppstart mai 2018.
 • NVDB dokumentasjon for MESTA i Nordnestunnelen, oppstart mai/juni 2018.
 • Utleie av prosjekthjelp til VA prosjekt for entreprenør Norvald Jørgensen AS fra april 2018.
 • Droneflyvning over brudd på Vannøya for Feiring bruk AS. Utarbeidelse av terrengmodell og masseberegning. Mai 2018.
 • Løpende byggstikking for Peab Bjørn Bygg AS ifm bygging av ny skole på Brensholmen. Oppstart april 2018.
 • Løpende byggstikking for Veidekke Entreprenør AS ifm bygging av ny Coop butikk på Finnsnes. Oppstart mai 2018.
 • Pelestikking for BME Johnsen AS på IMES kaia. Mai 2018.
 • NVDB dokumentasjon på Borealis prosjektet i Skibotn for BMO Elektro AS. mai 2018.
 • Droneflyvning for Statens vegvesen i Numedalen brudd. Det skal lages terrengmodell som grunnlag for senere masseberegning. april 2018.
 • Løpende byggstikking på ny barnehage på Skjervøy for Peyma Entreprenør AS. Oppstart mars 2018.
 • NVDB dokumentasjon på Tømmernestunnelen for Scanmatic AS. Mars 2018.
 • Skanning av innvendige fasader i Rødbanken, Tromsø. Econor AS. Febr. 2018.
 • Skanning av fasader utvendig og innvendig målinger på Scandic Grand Hotell, Tromsø. Consto AS. Febr 2018.
 • Droneflyvning for Af Decom AS på Verftstomta, Tromsø. Det skal lages terrengmodell som grunnlag for masseberegning. Nov 2017.
 • Droneflyvning for Consto Anlegg AS ifm prosjektet E8 Tromsø havn. Det skal lages terrengmodell som grunnlag for masseberegning. Nov 2017.
 • Løpende stikning på nytt helsehus i Birtavarre, Kåfjord for Skanska Husfabrikken AS. Byggstikking og masseberegning skal utføres. Oppstart sept 2017.
 • Stikning i prosjektet Rødfjell og Kvitfjell vindmøllepark, Kvaløya, for entreprenør Risa As. Oktober 2017.
 • Løpende byggstikning i prosjeket Tuil Arena, Tromsdalen, for entreprenør Hugaas As. Oppstart oktober 2017.
 • Masseberegning kroken vest blokk 6 for Eiendomgsgruppen Nord-Norge AS. Sept-okt 2017.
 • Utleie av stikker til prosjektet Hålogalandsbrua for NCC. Løpende anleggsstikking. Fra Sept-Okt 2017.
 • Utførelse av oppmålingsforretninger for Dyrøy kommune. Sept 2017.
 • Skanning av utløpstunnel ved Rieppajavri demningen for Troms Kraft. Sept 2017.
 • Innmåling av nåsituasjon ifm prosjektering av nytt VA anlegg på Mortensnes for Sweco AS. Juli 2017.
 • Fotodokumentasjon av TKs anleggsveier for Statnett i Kåfjord og Skibotn. Juli 2017.
 • NVDB innmåling av stikkrenner, skilt og autovern for Veidekke Industri (Lyngen-kontrakten) og Presis Vegdrift (Senja-kontrakten). Juni-Okt 2017.
 • Etablering av grunnlagsnett og løpende byggstikking/aksestikking på prosjektet Rødbanken kvartalet. Entreprenør er Econor AS. Byggherre er Sparebanken Nord Norge. Oppstart juni 2017.
 • Dronekartlegging av område ved Niseveien, Kvaløysletta for utarbeidelse av terrengmodelll ifm masseberegning til veg og VA. Entreprenør er Norvald Jørgensen AS. Juni 2017.
 • Dronekartlegging av område nord for Lyngseidet ifm mulig turistanlegg. Utarbeidelse av terrengmodell. Tiltakshaver North Star Holding AS. Juni 2017.
 • Etablering av grunnlagsnett og løpende byggstikking for prosjektet Blokk Alfon A, Kræmer. BME Johnsen AS entreprenør. Kræmer eiendom er byggherre. Juni 2017.
 • Etablering av grunnlagsnett og innmåling nåsituasjon, løpende byggstikking på Åsen omsorgsenter, Hatteng. Peyma AS er entreprenør. Storfjord kommune er byggherre. Juni 2017.
 • Innmåling og løpende stikning for prosjektet «Oppgradering av kirkeparken Tromsø» for Braathen Landskapsentreprenør AS, mai 2017
 • Etablering av grunnlagsnett for Ålesund Bygg, Vannavalen, mai 2017
 • Løpende byggstikking for nytt SVV bygg langs Stakkevollveien (Kræmer), Econor, 2017
 • Løpende stikking og masseberegning for prosjektet Varden høydebasseng for Consto Anlegg Nord AS, jan-dd 2017
 • Skanning av Skansen hovedbygg, prøveprosjekt for Tromsø kommune, jan 2017
 • Skanning av pumpesump i Kvalsundtunnelen for Statens vegvesen, febr. 2017
 • Dronekartlegging av område for bygging av nytt trykkbasseng på varden og nytt bygg på stakkevollvegen for Consto anlegg AS og Econor AS, febr. 2017
 • Innmåling og skanning av betongkonstruksjoner for Econor AS ifm bygging av nytt bygg for Statens vegvesen, febr. 2017
 • Løpende byggstikking på den nye skipsverftstomta for Totalrenovering AS, febr. 2017-pågående.
 • NVDB/FKB dokumentasjonsmålinger i Tromsøysundtunnelene for Roald Madsen AS og Scanmatic AS, 2016-pågående.
 • Løpende byggstikking på Tromsøbadet for Peab Bjørn Bygg AS, sept 2016-pågående.
 • Byggstikking på Øvreveien Terasse for Consto, Bardufoss, sept 2016-pågående.
 • Utarbeidelse av VA dokumentasjon for Grav & Spreng, flere prosjekter, mars-des 2016
 • Setningsmålinger nettstasjon, TK, Håkøybotn, 2016
 • Utsetting eiendomsgrenser og innmåling/utstikking vei for SVV, Eidkjosen, 2016
 • Løpende byggstikking for flere entreprenører i Tromsø, 2016
 • Høyde- og terrengmålinger for Troms Kraft, Skibotn, 2016
 • NVDB registreringsarbeid for SVV/MESTA, juni-sept 2016
 • Høyde og nivellementsmålinger Gisundbrua, BMO Entreprenør, 2016
 • Innmåling veisituasjon E6 Olsborg-Heia, Sweco, juni 2016.
 • Profilering/terrengmodell for Lenangen Barne og ungdomsskole, HR Prosjekt AS, juni 2016.
 • Innmåling master, Eiscat, UiT Norges Arktiske Universitet, juni 2016.
 • Profilering og masseberegning diverse byggeprosjekter i Tromsø, Herbjørn Nilssen AS, mai-juni 2016.
 • Innmåling diverse rør/ventilasjon, UNN A-fløy, Bravida, mai 2016-.
 • Innmåling diverse infrastruktur, UNN A-fløy, Consto, mai 2016-.
 • Innmålinger infrastruktur, Austadkvartalet, Sweco, april 2016.
 • Innmåling basseng, Eidebakken skole, Rambøll, juni 2016.
 • Utsetting vei, Karlsøy kommune, juni 2016.
 • Eiendomsmålinger Målselv kommune, mai 2016-.
 • Utsetting bygg Husøy, BME Johnsen, mai/juni 2016-.
 • Utsetting byggelinjer, privatpersoner, Tromsø mai 2016-.
 • Terrengmodell, RPAS målinger Senja Panorama/Finnkroken Feriehytter, Norprosjekt AS, mai/juni 2016.
 • Sluttdokumentasjon NVDB/FKB gang/sykkelvei Setermoen, Norvald Jørgensen AS, mai 2016.
 • Utsetting, profilering av byggetomt i EV120, Bygg Engineering, mars 2016-.
 • Sluttmålinger for One Nordic Kraftmontasje, Eggetunnelen, vinter 2016.
 • Utsetting leilighetsprosjekt Karisvingen, Totalrenovering, febr 2016.
 • Skanning av trapp og konstruksjon av 3D modell for Glassmester Eriksen, Breivang, mars 2016.
 • Diverse måling/byggstikking for Consto AS, UNN PET, Sentrum, Tromsø, Jan/Febr- 2016.
 • Byggstikking på prosjektet i Karisvingen, Tromsø, for Totalrenovring AS, Febr 2016.
 • Løpende byggstikking på MH2 bygget for Peab Bjørn Bygg AS, des 2015  – des 2016.
 • Kontrollmålinger på A-fløyen UNN for Consto, des 2015.
 • Måling av høyder på luftspenn over Ramfjorden ved Olavsvern. Troms Kraft Nett, nov 2015.
 • Setningsmålinger på mast, Rebbenesøya, Xwire og Håkøybotn, Troms Kraft, sept/nov 2015.
 • Løpende bistand på oppmåling, byggstikking gangbru for entreprenør BME Johnsen AS tilknyttet prosjekt Kroken vest, 2015–
 • Sluttmålinger for One Nordic Kraftmontasje, 4 tunneler i Trønderlag (Hell, Stavsjø, Grillstad og Væretunnelen), høsten 2015.
 • Deformasjonsmålinger på div. demninger i Troms for Troms Kraft, sept-okt 2015.
 • Sluttdokumentasjon til NVDB og FKB for Gang og sykkelveg Fv84 Karavik-Skårvik, Sjøvegan, for entreprenør Målselv Maskin AS, sept-okt 2015.
 • Innmåling og utsetting av nytt snødeponi Svalbard lufthavn for entreprenør LNS Spitsbergen, Longyearbyen, august-september 2015.
 • Gjennomført ca 100-120 oppmålingsforretninger for Balsfjord og Målselv kommune, juni-sept 2015.
 • Synfaring, rydding og utarbeidelse av dokumetasjon for 23 fastmerker i Balsfjord kommune. Arbeidet er utført for kommunen i tilknytning til etablering av nytt høydesystem NN2000 i regi av Statens Kartverk, juli 2015.
 • Løpende bistand på oppmåling, anleggstikking og masseberegning for entreprenør Roald Madsen AS tilknyttet prosjekt Kroken vest, januar 2015–
 • Løpende bistand på innmåling av eksisterende infrastruktur, oppmåling og masseberegning for entreprenør Roald Madsen AS tilnyttet prosjekt UNN Pet-senter, mai 2015–
 • Profilering av brudd og påfølgende masseberegning, rådgivende ingeniør Norprosjekt AS, Vannavalen, Troms, juni 2015.
 • Innmåling av VA nett, Hansnes, Karlsøy kommune, juni 2015.
 • Innmåling av 22kv linje, prosjektering for rådgivende ingeniør Norconsult, Senja, mai 2015.
 • Profilering, utstikking, kartproduksjon og masseberegning for rådgivende ingeniør Norprosjekt AS, Mikkelvik, Troms, april 2015.
 • Innmåling av veisituasjon for maskinentreprenør Alf Brekken og sønner AS, Stornes, Vannvåg, mars 2015.
 • Sluttdokumentasjon til NVDB og FKB for Fv17 Hestnestunnelen, Bindal, Nordland, for elektroentreprenør One Nordic Kraftmontasje, mars 2015.
 • Sluttdokumentasjon til NVDB og FKB for E136 Måndalstunnelen, Møre og Romsdal, for elektroentreprenør Tom Staurbakk AS, mars 2015.
 • Måling av flater og naturlige passpunkt ifm laserskanning for Kartverket, febr.2015.
 • Måling av pilhøyde for Troms Kraft, Håkøybotn, jan. 2015.
 • Sluttdokumentasjon til NVDB og FKB for E136 Vågstrandstunnelen, Møre og Romsdal. Arbeidet utføres for elektroentreprenør Tom Staurbakk AS, jan. 2015.
 • Sluttdokumentasjon til NVDB og FKB for E6/E8 Skibotn kryss og E8 Halsebakkan for Bertelsen & Garpestad AS, des. 2014.
 • Profilering og skanning av område for nytt kraftverk i Nordmannvik for Odelskraft, nov. 2014.
 • Utsetting av betongdekke industikai for Byggmester E. Johnsen og sønn, Husøy, nov. 2014.
 • Skanning av bakkeskråning ved industribygg for Sweco, Tromsø, nov. 2014.
 • Gjennomført ca 40 oppmålingsforretninger for Balsfjord kommune, okt 2014.
 • Laserscanning av to bekkeinntak/demninger for Troms Kraft, Norddalen Skibotn, okt 2014.
 • Profilering av terreng ifb med bygging av småkraftverk utført for Norvald Jørgensen AS, Salangen, okt 2014.
 • Utstikking vei og marksikringssone for LNS Saga, Bjarkøyforbindelsen, Grytøya, aug 2014.
 • Utstikking av LYB Energiverk Co2 renseanlegg for LNS Spitsbergen, Longyearbyen Svalbard.
 • FDV dokumentasjon med innmåling av ny gang/sykkelsti Mellomveien Tromsø, Norvald Jørgensen AS, aug 2014.
 • Profilering og utstikking grenser for ny veisituasjon, Målselv Maskin AS, Rognmoen, jul/aug 2014.
 • Setningsmålinger damanlegg, Troms Kraft Produksjon AS, Troms, juli/aug 2014.
 • Profilering og visualisering av nytt bygg for Saltimport AS, Vannøya, Troms, 2014.
 • Masseberegning ifm bygging av veg og kraftstasjon, Roald Madsen/Troms Kraft, Brensholmen, 2014.
 • Utsetting av detaljpunkter ifm oppgradering av flyplassen på Jan Mayen, LNS Spitsbergen, Jan Mayen, 2014.
 • Innmåling iht NVDB og FKB elektroinnstallasjon, 7.5 km tunnel, Oppdølsstranda, Nordmøre, 2014.
 • Innmåling iht NVDB og FKB elektroinnstallasjon, 3.5 km tunnel, Hjartåbergtunnelen, Volda, 2014.
 • Innmåling iht NVDB og FKB veiprosjekt, Skaland, Senja, 2014.
 • Oppmåling og utsetting av kaipæler for entreprenør og rådgivende ineniør, industrikai, Husøy, Senja, 2014.
 • Masseberegning for utfylling til industrikai og innmåling av brudd. Husøy, Senja, 2014.
 • Innmåling utenfor og inne i Ballesvikskaret tunnel iht NVDB og FKB objektlister. Oppdrag for  2 entreprenører, Ballesvik, Senja, 2013.
 • Private grensepåvisninger, Tromsø, 2008-.
 • Utsetting/påvisning av byggelinjer og innmåling for dokumentasjon, Tromsø, 2008-.
 • Oppmålingsarbeid for forsvaret, 2010.
 • 70 Oppmålingsforretninger for Balsfjord kommune, 2011.
 • Utarbeidelse av reguleringsplaner for private tiltak, 2006, 2012.