Salvasskardelva krafttunnel ved Altevann

Vi fortsetter vår kontrollfunksjon ved Salvasskardelva krafttunnel som vi utfører for Norsk Grønnkraft AS. TBM boremaskinen er nå ca 1900 meter inn i tunnelen. Det gjenstår ca 1000 meter med boring før gjennomslag. Norsurvey har ansvaret for posisjonering av borerigg og fastmerkenett i tunnelen.