Salvasskardelva krafttunnel

Norsurvey har ansvaret for oppmålingen på den omlag 3 km lange krafttunnelen som drives ut med TBM av Entreprenørservice As. Jobben utføres for Norsk Grønnkraft As. Drivingen er nå kommet omlag 1 km inn i fjellet.