Setningsmålinger for Salmar

Vi utfører setningsmålinger ved Salmars settefiskanlegg i Tranøy, Senja. Målingene utføres for TSF Entreprenør AS i tilknytning til utvidelse av fylling i sjø. Grunnlag for målingene er etablerte fastmerker i fjell som gir pålitelige resultat ved gjentatte målinger med totalstasjon.