Skanning av innvendige fasader på Peppermøllen

Norsurvey har gjennomført skanning av innvendige etasjer i det gamle lokalet som huset Peppermøllen i Tromsø sentrum. Resultatet skal benyttes til videre prosjektering i tilknytning til restaurering og ombygging av lokalene. Oppdragsgiver er Consto Nord AS.