Skanning av Skansen

Vi har gjennomført skanning av tusenårsstedet Skansen for Tromsø kommune. Leveranse inkluderer punktsky og ortofoto fra drone. Vi har i tillegg utarbeidet utvendig 3D modell av alle tilhørende bygg. For hovedbygget er laget 3D modell både utvendig og innvendig. Disse data skal i tillegg til å støtte løpende vedlikeholdstjenester også tjene som historiske bevaringsdata i fremtidig perspektiv.