Skir prosjektet for Peab Bjørn Bygg

Norsurvey AS har inngått kontrakt med Peab Bjørn Bygg AS for oppmåling på Skir prosjektet lokalisert på Strandkanten i Tromsø. Prosjektet har en varighet over flere år. Første byggetrinn består av en rekke leiligheter og bryggehus. Illustrasjon hentet fra www.skirbolig.no