Stikning på noen av våre prosjekter

Her fra byggingen av NRS sitt nye settefiskanlegg i Dåfjord hvor vi utfører oppmålingsarbeidet for Totalrenovering As og fra SKIR prosjektet i Tromsø for Bjørn Bygg As.