Svalbard for LNS Spitsbergen AS

Vi har hektiske dager på Svalbard med mye opmålingsaktivitet på de ulike prosjektene. Her er noen bilder: