Utsetting mastefundamenter

Norsurvey har satt ut mastefundamenter og målt inn pil høyde i forbindelse med ny fjordkryssning Skarmunken-Jøvik. Jobben utfører vi for ON Linje AS.