Utvidelse av Tannbygget

Vi har målt inn eksisterende bygg og høyder ifm planlagt utvidelse av Tannbygget. Det er også etablert et fastmerkenett i området. Jobben utfører vi for Bjørn Bygg AS. Planlagt oppstart er litt utpå vårparten.