Utvidelse av Trofi næringspark

Vi bistår Econor AS i oppmålingsarbeid i forbindelse med nybygg for Trofi næringspark som Odd Berg Gruppen står bak.