Droneflyvning Numedalen brudd for Statens vegvesen

Norsurvey har utført droneflyvning over Numedalen brudd for Statens vegvesen. Til oppdraget har vi brukt eBee drone. Det skal lages en terrengmodell som skal danne grunnlag for senere masseberegning i området.