Masseberegning Haveng 2 Kroken vest for Eiendomsgruppen Nord Norge

Norsurvey skal gjennomføre masseberegningen for Eiendomsgruppen Nord Norge på prosjektet “Haveng 2” Kroken vest blokk 6. EFA Maskin står for utgravingen.