NVDB registrering i Lyngen og Senja

Vi har nå avsluttet et betydelig oppmålingsarbeid for hhv Veidekke Industri og Presis Vegdrift i perioden fra juni-okt 2017. I hele Lyngen området samt hele Senja (øya) er målt samtlige stikkrenner, skilt og rekkverk ved hjelp av GNSS-ustyr som er registrert i SVVs databaser. Et stort antall kilometer er nedlagt til fots og vi har også fått med oss masse flotte naturopplevelser langs fylkesveiene!