Oppmåling Brensholmen skole for Peab Bjørn bygg AS

Norsurvey skal stå for oppmålingen på nye Brensholmen skole. Entreprenør er Peab Bjørn Bygg AS. Tromsø kommune er byggherre. Illustrasjoner Norconsult. Oppstart april 2018.