Oppmåling på Alfon A blokken Kræmer, for BME Johnsen AS

Norsurvey skal stå for oppmålingen ved byggingen av Alfon A blokken på Kræmer. BME Johnsen AS er utførende entreprenør og Kræmer Eiendom AS er byggherre. Oppstart mai 2017.