Oppmåling på Hålogalandsbrua for NCC

Norsurvey er engasjert av NCC Norge AS for stikning på den 1533 meter lange Hålogalandsbrua nord for Narvik. Engasjementet vil i første omgang vare ut oktober måned. Illustrasjon SVV.