Droneflyvning Numedalen brudd for Statens vegvesen

Norsurvey har utført droneflyvning over Numedalen brudd for Statens vegvesen. Til oppdraget har vi brukt eBee drone. Det skal lages en terrengmodell som skal danne grunnlag for senere masseberegning i området.

Oppmåling Skjervøy barnehage for Peyma Entreprenør AS

Norsurvey skal stå for oppmålingen på den nye barnehagen på Skjervøy. Peyma Entreprenør AS er utførende og Skjervøy kommune byggherre.

NVDB dokumentasjon på Tømmernestunnelen

Norsurvey gjennomfører NVDB dokumentasjon for Scanmatic AS på Tømmernestunnelen i Hamarøy i Nordland.