Droneflyvning og terrengmodell på Verftstomta

Norsurvey er engasjert av Af Decom AS for å foreta droneflyvning over Verftstomta i Tromsø. Det skal lages en terrengmodell som skal danne utgangspunktet for masseberegningen i området.

Droneflyvning og terrengmodell for Rombak pukkverk

Norsurvey har gjennomført droneflygning for Rombakk pukkverk AS i dagbrudd litt nord for Narvik. Resultatet er et svært nøyaktig kotekart og tilhørende terrengmodell. I tillegg får de oppdaterte bilder av området. Oppdraget ble utført oktober 2017. 

Oppmåling Rødfjell og Kvitfjell vindmøllepark

Norsurvey har ingått rammeavtale med Risa AS for generell bistand på oppmåling. Vi har herunder påbegynt en del arbeid på vindmølleparken på Rødfjell og Kvitfjell i Tromsø kommune. Arbeidet startet opp i oktober 2017.