Oppmåling Rødbankkvartalet

Vi driver for tiden med oppmåling og skanning av Rødbankkvartalet for Econor. Sparebank1 Nord-Norge bygger ut og restaurerer sitt kontorkvartal i Tromsø sentrum.

Skanning av Scandic Grand hotell

Norsurvey utfører skanning av Scandic Grand hotell for Consto As. Det er skannet utvendig og innvendig for å lage en CAD modell som grunnlag for videre prosjektering. Det skal bygges flere etasjer på eksisterende bygg. Arbeidet utføres medio februar 2018.

Oppmåling Kåfjord helsehus

Norsurvey utfører oppmålingen på det nye helsehuset i Kåfjord. Vi foretar etablering av fastmerkenett og ref-punkter, utsetting av akser, utarbeidelse av maskinstyring, masseberegninger etc. Byggherre er Kåfjord kommune og hovedentreprenør er Skanska husfabrikken AS