Strandanipatunnelen, Stadtlandet

Vi har målt inn Strandanipatunnelen ytterst ute på Stadt for Kraftmontasje AS. Ved siden av Svalbard og Jan Mayen er nok dette det oppdraget vi har hatt lengst vest i Norge.

 

Nivellement på Gisundbrua

Vi har uført nivellement på Gisundbrua. Brukte vår nye Leica LS 15 nivellementkikkert.

FM Ørnfjordtunnelen

Vi har etablert midlertidige fastmerker og satt ut senterlinje mv i Ørnfjordtunnelen, Senja. Entreprenør er BMO Tunnelsikring AS som driver med frost og vannsikringsarbeid. Arbeidet foregår nattestid pga trafikkavviklingen dagtid.