NVDB registrering i Lyngen og Senja

Vi har nå avsluttet et betydelig oppmålingsarbeid for hhv Veidekke Industri og Presis Vegdrift i perioden fra juni-okt 2017. I hele Lyngen området samt hele Senja (øya) er målt samtlige stikkrenner, skilt og rekkverk ved hjelp av GNSS-ustyr som er registrert i SVVs databaser. Et stort antall kilometer er nedlagt til fots og vi har også fått med oss masse flotte naturopplevelser langs fylkesveiene!  

Oppmåling på Tuil Arena for Hugaas Entreprenør

Norsurvey er engasjert av Hugaas Entreprenør AS for å utføre oppmålingen på prosjektet Tuil Arena. Prosjektet har oppstart oktober 2017 med varighet ca 1 år fremover.

Oppmåling på Hålogalandsbrua for NCC

Norsurvey er engasjert av NCC Norge AS for stikning på den 1533 meter lange Hålogalandsbrua nord for Narvik. Engasjementet vil i første omgang vare ut oktober måned. Illustrasjon SVV.