Setningsmålinger av demninger

Vi er i gang med årets setningsmålinger av TK’s demningsanlegg. Vi skal i første omgang måle demninger i Skibotndalen, Guolas og Dividalen. Dette er tredje året vi måler deformasjonsmålinger for TK.