Skanning av tunneler for Troms kraft

Norsurvey er engasjert av Troms kraft for skanning av tunneler i tilknytning til demninger. Det er utarbeidet en triangelmodell fra punktsky som blant annet kan brukes for optimalisering av vanngjennomstrømning, etc.