Terrengmodell ut fra dronekartlegging

Norsurvey har gjennomført droneflyvning for Maskinentreprenør Norvald Jørgensen AS. Det er laget en terrengmodell som skal brukes ifm masseberegning av VA grøfter i området.