Målinger til fjells

Vi har gjennomført diverse høydemålinger og skanning av kanal ved diverse damanlegg for TK. Nydelig vær et godt stykke til fjells i Skibotndalen.

20160711_123848 2016 07 11 Roggikanalen oppmåling (15) 20160711_153951

Kartlegging langs vei

Vi har gjennomført kartlegging av objekter langs E6 som grunnlag for detaljprosjektering. Oppdragsgiver er Sweco, Tromsø. Bruk av GNSS i til dels krevende forhold. Forskriftsmessig skilting.

20160706_121959 20160706_155749 20160706_174946

Registreringer lang E6

Norsurvey har fått i oppdrag å innmåle objekter langs E6 i sør/midt Troms iht NVDB spesifikasjon for Statens vegvesen.

Prosjektleder er John Arne Sødahl, og medarbeider er Andreas Ericsson.