Kvitfjell

Siste rest av målinger denne sesongen på Kvitfjell vindkraftanlegg på Kvaløya. En av heisekranene hadde et uhell, for øvrig fantastisk vær.

Innmåling av bruer i Finnmark

Vi har målt inn 8 bruer for Visinor i Øst-Finnmark med tilhørende NVDB koding i etterkant. Mye kjøring i fantastisk natur, start i Lakselv med endestasjon øverst i Pasvikdalen.

Salvasskardelva krafttunnel

Norsurvey har ansvaret for oppmålingen på den omlag 3 km lange krafttunnelen som drives ut med TBM av Entreprenørservice As. Jobben utføres for Norsk Grønnkraft As. Drivingen er nå kommet omlag 1 km inn i fjellet.