Varden Trykkbasseng Tromsø

Illustrasjon Tromsø kommune

Norsurvey skal utføre all oppmåling og masseberegning for Consto Anlegg AS ved byggingen av det nye trykkbassenget på Varden i Tromsø. Oppstart er satt til januar 2017.

Gjennomslag i Nordnestunnelen

gjennomslag-6

Norsurvey AS har hatt kontrakten på oppmåling i Nordnestunnelen langs E6 i Kåfjord kommune. 7.12.2016 kl 18.30 var det gjennomslag i den 5810 meter lange tunnelen. Prosjektet går nå over i en ny fase. Foto: Harry Hansen, SVV.

Laserscanning av bygg, konstruksjoner, vegsituasjon, mm

Norsurvey gjennomfører nå også laserskanning av bygg og konstruksjoner, vegsituasjon, terrengformasjoner, etc. Leica C10 Scan Station har lang rekkevidde og lager en tett fin punktsky.