Gjennomslag i Nordnestunnelen

gjennomslag-6

Norsurvey AS har hatt kontrakten på oppmåling i Nordnestunnelen langs E6 i Kåfjord kommune. 7.12.2016 kl 18.30 var det gjennomslag i den 5810 meter lange tunnelen. Prosjektet går nå over i en ny fase. Foto: Harry Hansen, SVV.

Laserscanning av bygg, konstruksjoner, vegsituasjon, mm

Norsurvey gjennomfører nå også laserskanning av bygg og konstruksjoner, vegsituasjon, terrengformasjoner, etc. Leica C10 Scan Station har lang rekkevidde og lager en tett fin punktsky.

Oppmåling på Øvrevegen Terasse, Bardufoss

Norsurvey skal gjennomføre byggstikking for Consto på prosjekt Øvreveien terrasse, Bardufoss. Det er snakk om nybygg med 32 leiligheter. Oppstart er planlagt til oktober 2016.