Oppmåling nytt Rema 1000 bygg på Tomasjord

Norsurvey er engasjert av Bygg Engineering AS for å utføre oppmåling i forbindelse med oppføring av nytt Rema 1000 bygg på Tomasjord, Tromsø.

Nyansatt i Norsurvey AS

Vi harmarcin drezek ansatt Marcin Drezek som ny oppmålingsingeniør i selskapet fra 1.4.2016. Marcin kommer fra Polen men har i seneste tid jobbet i Norge og på Island for blant annet LNS. Han har utdanning som Master Engineering (geodesi) og allsidig erfaring fra generell oppmålingsvirksomhet (broer, bygg, anlegg, tunnel), med særlig hovedvekt innen anleggsektoren, bane- og tunnelmålinger. Marcin vil starte med å gå inn i en rotasjonsordning i stikningslaget i Nordnestunnelen på E6 i Kåfjord, Troms.

Fra Scanning via punktsky til ferdig CAD modell