Droneflygning og terrengmodell

Norsurvey har gjennomført droneflygning for Rombakk pukkverk AS i dagbrudd litt nord for Narvik. Resultatet er et svært nøyaktig kotekart og tilhørende terrengmodell. I tillegg får de oppdaterte bilder av området. Oppdraget ble utført oktober 2017. 

Oppmåling Rødfjell og Kvitfjell vindmøllepark

Norsurvey er engasjert av Risa As for å bistå med oppmålingen på vindmølleparken på Rødfjell og Kvitfjell i Tromsø kommune. Arbeidet har oppstart oktober 2017.

NVDB registrering i Lyngen og Senja

Vi har nå avsluttet et betydelig oppmålingsarbeid for hhv Veidekke Industri og Presis Vegdrift i perioden fra juni-okt 2017. I hele Lyngen området samt hele Senja (øya) er målt samtlige stikkrenner, skilt og rekkverk ved hjelp av GNSS-ustyr som er registrert i SVVs databaser. Et stort antall kilometer er nedlagt til fots og vi har også fått med oss masse flotte naturopplevelser langs fylkesveiene!