Salvasskardelva krafttunnel ved Altevann

Vi fortsetter vår kontrollfunksjon ved Salvasskardelva krafttunnel som vi utfører for Norsk Grønnkraft AS. TBM boremaskinen er nå ca 1900 meter inn i tunnelen. Det gjenstår ca 1000 meter med boring før gjennomslag. Norsurvey har ansvaret for posisjonering av borerigg og fastmerkenett i tunnelen.

Utvidelse av Tannbygget

Vi har målt inn eksisterende bygg og høyder ifm planlagt utvidelse av Tannbygget. Det er også etablert et fastmerkenett i området. Jobben utfører vi for Bjørn Bygg AS. Planlagt oppstart er litt utpå vårparten.

Utvidelse av Trofi næringspark

Vi bistår Econor AS i oppmålingsarbeid i forbindelse med nybygg for Trofi næringspark som Odd Berg Gruppen står bak.