Skanning av Skansen

Vi har gjennomført skanning av tusenårsstedet Skansen for Tromsø kommune. Leveranse inkluderer punktsky og ortofoto fra drone. Vi har i tillegg utarbeidet utvendig 3D modell av alle tilhørende bygg. For hovedbygget er laget 3D modell både utvendig og innvendig. Disse data skal i tillegg til å støtte løpende vedlikeholdstjenester også tjene som historiske bevaringsdata i fremtidig perspektiv.

Prosjekter på Svalbard

Svalbard er nå gått inn i den mørkeste tiden av året så det er en utfordring å i det hele tatt se godt nok. Vi løser det med bruk av prismer på byggeplassene. Droneflyvning må vente til våren. Her er noen bilder av aktiviteten i Longyearbyen på 78 grader nord.

Oppmåling for KSAT

Vi er engasjert av Pilar Entreprenør AS for oppmåling på KSAT som skal utvide bygningsmassen på toppen av Tromsøya. Deler av eksisterende bygningsmasse skal rives og 4800 kvadratmeter skal ny oppføres.