Setningsmålinger av demninger

Vi er i gang med årets setningsmålinger av TK’s demningsanlegg. Vi skal i første omgang måle demninger i Skibotndalen, Guolas og Dividalen. Dette er tredje året vi måler deformasjonsmålinger for TK.  

Oppmåling på Rødbanken kvartalet for Econor AS

Norsurvey skal stå for oppmålingen på prosjektet Rødbanken kvartalet for Econor AS. Byggherre er Sparebanken Nord Norge. Oppstart er satt til medio juli 2017. Bildemontasje Probiz.

Terrengmodell ut fra dronekartlegging

Norsurvey har gjennomført droneflyvning for Maskinentreprenør Norvald Jørgensen AS. Det er laget en terrengmodell som skal brukes ifm masseberegning av VA grøfter i området.