Skir prosjektet for Peab Bjørn Bygg

Norsurvey AS har inngått kontrakt med Peab Bjørn Bygg AS for oppmåling på Skir prosjektet lokalisert på Strandkanten i Tromsø. Prosjektet har en varighet over flere år. Første byggetrinn består av en rekke leiligheter og bryggehus. Illustrasjon hentet fra www.skirbolig.no

NVDB og FKB dokumentansjon for Bertelsen & Garpestad AS

Norsurvey har bistått Bertelsen & Garpestad AS på prosjektet «FV 714 Ny veg utenom Krogstadøra (parsell 2)» Snillfjord i Sør- Trøndelag. Norsurvey har utført innmålinger og dokumentasjon ifm. NVDB og FKB leveransen.

Strandanipatunnelen, Stadtlandet

Vi har målt inn Strandanipatunnelen ytterst ute på Stadt for Kraftmontasje AS. Ved siden av Svalbard og Jan Mayen er nok dette det oppdraget vi har hatt lengst vest i Norge.