Droneflyvning og terrengmodell på Verftstomta

Norsurvey er engasjert av Af Decom AS for å foreta droneflyvning over Verftstomta i Tromsø. Det skal lages en terrengmodell som skal danne utgangspunktet for masseberegningen i området.

Droneflyvning og terrengmodell for Rombak pukkverk

Norsurvey har gjennomført droneflygning for Rombakk pukkverk AS i dagbrudd litt nord for Narvik. Resultatet er et svært nøyaktig kotekart og tilhørende terrengmodell. I tillegg får de oppdaterte bilder av området. Oppdraget ble utført oktober 2017. 

Oppmåling Rødfjell og Kvitfjell vindmøllepark

Norsurvey er engasjert av Risa As for å bistå med oppmålingen på vindmølleparken på Rødfjell og Kvitfjell i Tromsø kommune. Arbeidet har oppstart oktober 2017.