HMS&K

Norsurvey legger stor vekt på å utføre leveranser på en kvalitetsmessig god og forsvarlig måte i henhold til gjeldende lover og avtaler.

Vi har fra 2012 i fellesskap med ekstern rådgiver utarbeidet et Kvalitetssikringssystem inkl. HMS system (HMS&K) bygd på ISO 9001:2008 standard. Hovedsystemet gjennomgås og revideres minimum en gang hvert år.

Norsurvey AS har per 7.9.2012 oppnådd sentral godkjenning innenfor følgende områder:

– Funksjon: Prosjekterende. Fagområde: Oppmålingsteknisk prosjektering. Tiltaksklasse: 2.

– Funksjon: Utførende. Fagområde: Innmåling og utstikking av tiltak. Tiltaksklasse: 3

Godkjenningen er gyldig i perioden 30.05.2018 til 30.05.2021. Godkjenningen er sist fornyet for tre nye år fra mai 2018.

Vi har i 2014 oppnådd nødvendige godkjenninger for at selskapet skal kunne tilby leveranser til energisektoren, olje/gass og bygg/anlegg.

Dette omfatter prekvalifisering i:

– Achilles JQS (olje/gass), prekvalifisert per 21.2.2014 med ID nr. 60090

– Sellihca (energi), prekvalifisert per 4.2.2014 med ID nr. 113353 og

– Start BANK (bygg/anlegg) prekvalifisert per 28.2.2014 med ID nr. 142189.

Prekvalifiseringen oppdateres årlig.

Norsurvey AS har per januar 2017 fått godkjenning som RPAS (drone) operatør i kategori RO1. Vår RPAS-ID er: NO.RPAS.2510. Godkjenningen er sist fornyet i mars 2020 frem til 23.04.2021.

Norsurvey AS oppfyller alle krav til pålagte forsikringer i tilknytning til utførelse av oppmålingsarbeid:

– Lovpålagt Yrkesskadeforsikring, Gjensidige, policy nr. 86144854

– Profesjons/ansvarsforsikring for skade på person og ting, Gjensidige, policy nr. 86144854

– Utstyrs- og reiseforsikring, Gjensidige.

– Obligatorisk Tjenestepensjon, Gjensidige.

–  Person- og helseforsikringer, Gjensidige.

Organisering: Norsurvey AS har per desember 2018 meldt seg inn i Hovedorganisasjonen VIRKE. Vi er også medlem av Ishavsbyen Bedriftshelsetjeneste AL.

Øvrige pålagte kurs: Arbeidsvarsling kurs 1 -for alle som skal utføre arbeid på veg og kurs 2 for ledere. Førstehjelpskurs for ansatte.

Varemerke: Vi har registrert varemerket Arctic Surveyors® med tilhørende logo.