NVDB måling ved Elgskauåsen tunnel RV23 Hurum

Vi har gjennomført innmåling for Kraftmontasje AS ved den siste av 3 tunneler langs RV23 i Hurum kommune ved Oslofjorden. Elgskauåsen tunnel er vel 2500 meter lang og har fått en oppjustering av elektriske komponenter. Det ble mange oppstillinger med totalstasjonen. Arbeidet ble utført nattestid.