Nyansatt i Norsurvey

Vi utvider staben og har ansatt en erfaren oppmålingsingeniør, Jostein Roalkvam, som har 5 års erfaring fra Nidaros Oppmåling AS. Jostein er utdannet Master i Geografi fra NTNU og vil jobbe med varierte oppgaver hos oss fra administrativt arbeid (Tilbudsarbeid, HMS/KS), bearbeiding av måledata (masseberegning/laserskanning/Gemini/drone) samt løpende feltarbeid både i tilknytning til bygg og anleggssektoren. Vi er veldig fornøyd med å ha fått en erfaren kollega i staben!