Oppmålingsforretninger for Dyrøy kommune

Norsurvey utfører også i år oppmålingsforretninger for Dyrøy kommune. Det samme ble gjort i 2017.