Tjenester

Selskapets formål er å tilby spisskompetanse innen oppmåling. I tillegg tilbyr vi ingeniørtjenester relatert til fagområdet:

Oppmåling

 • Påvisning av eiendomsgrenser
 • Utarbeide eiendomskart og andre temakart
 • Utsett av byggelinjer/as-built verifikasjon
 • Oppmålingsforretninger for kommuner
 • Statiske målinger for etablering av fastmerkenett
 • Laserscanning av bygg og anlegg
 • Dronetjenester. Ortofoto og terrengmodeller

Bygg og anlegg

 • Utsetting/stikking
 • Masseberegning
 • Profilering
 • 3D modeller
 • Påvisning og innmåling av ledningsnett
 • Leveranser iht objektliste for FKB og NVDB
 • Konvertering av stikningsdata fra f.eks. VIPS til ønsket format
 • Utarbeidelse av maskinstyring

Industri/offshore

 • Industriell oppmåling
 • Dimensjonskontroll
 • 3. parts verifikasjoner

Ingeniørtjenester

Reguleringsplaner og eiendomsutvikling

 • Detaljmålinger ifb med eiendomsutvikling og utarbeidelse av reguleringsplaner
 • Kartlegging og utarbeidelse av terrengmodeller for større områder fra luft (RPAS/drone)

Geografiske Informasjonssystemer

 • Utarbeide temakart
 • Geografiske analyser
 • Dataflyt og koding av geodata

Priser

Vi har et mål om å være konkurransedyktige på pris. Ta kontakt for et uforpliktende pristilbud.