As-built målinger Isjell og Skardalstunnelene

Norsurvey foretar sluttdokumentasjon for Scanmatic As på den 3246m lange Isfjelltunnelen og den 2265m lange Skardalstunnelen i Kåfjord, Troms.

Skanning av innvendige fasader på Peppermøllen

Norsurvey har gjennomført skanning av innvendige etasjer i det gamle lokalet som huset Peppermøllen i Tromsø sentrum. Resultatet skal benyttes til videre prosjektering i tilknytning til restaurering og ombygging av lokalene. Oppdragsgiver er Consto Nord AS.

Masseberegning for Consto Anlegg Nord AS

Norsurvey har utført innmåling av situasjon og scanning av fjellskjæring i Grøtfjord for Consto Anlegg Nord AS. Vi utfører masseberegning og dokumentasjon iht kontrakt.