Oppmåling på ny Spar butikk i Tromsø for Econor AS

Norsurvey er engasjert av Econor AS for å utføre oppmålingen på den nye Spar butikken på Strandvegen i Tromsø. Byggherre er Norgesgruppen. Arbeidet starter for alvor i juni d.å. Illustrasjon A&T Plan & Arkitektur.

Oppmåling Coop Finnsnes for Veidekke Entreprenør AS

Norsurvey er engasjert av Veidekke Entreprenør AS ifm byggingen av den nye Coop butikken på Finnsnes. Vi etablerer grunnlagsnett og foretar aksestikking o.a. Illustrasjon: UNO design & arkitektur AS.

Oppmåling Brensholmen skole for Peab Bjørn bygg AS

Norsurvey skal stå for oppmålingen på nye Brensholmen skole. Entreprenør er Peab Bjørn Bygg AS. Tromsø kommune er byggherre. Illustrasjoner Norconsult. Oppstart april 2018.