Oppmåling Kåfjord helsehus

Norsurvey utfører oppmålingen på det nye helsehuset i Kåfjord. Vi foretar etablering av fastmerkenett og ref-punkter, utsetting av akser, utarbeidelse av maskinstyring, masseberegninger etc. Byggherre er Kåfjord kommune og hovedentreprenør er Skanska husfabrikken AS