Oppmålingsforretninger for Balsfjord kommune

Norsurvey gjennomfører også i 2017 oppmålingsforretninger for Balsfjord kommune. Denne tjenesten ble også utført i 2014 og 2015.