Oppmålingsforretninger for Dyrøy kommune

Norsurvey gjennomfører oppmålingsforretninger for Dyrøy kommune i 2017. Arbeidet blir utført i september.